Gina Tricot i Tuna Park

Här hittar du information om Gina Tricot i Tuna Park.
Observera att öppettiderna och adressen nedan gäller för hela Tuna Park , och inte enbart för Gina Tricot.


Öppettider

Vardag: 10:00-20:00
Lördag: 10:00-17:00
Söndag: 11:00-17:00

Adressuppgifter

Gunborg Nymansväg 2
63222 Eskilstuna
Tel: Sök på Eniro >>


Tyck till om Gina Tricot

Vad tycker du om Gina Tricot ? Skriv en kort kommentar och dela med dig av dina åsikter.Ff6r att ff6rtydliga se5 skriver jag i mitt svar till dig inte ne5got som motse4ger mitt ff6rsta blgingole4gg.De flesta saker du upprf6rts f6ver verkar ha varit saker som du sje4lv tolkat in och e5sikter som du lagt pe5 mig, som till exempel att jag skulle ha klassat dig som andraklassens kristen. Det har jag aldrig gjort och det skulle aldrig falla mig in att gf6ra ne5got se5dant. Vem e4r jag att df6ma eller bedf6ma?Ifre5gase4tta har jag de4remot all re4tt att gf6ra och den re4tten kommer jag fortse4tta ta mig. Om ne5gon se4ger sig vara kristen och aldrig talar om Jesus se5 kommer jag ifre5gase4tta det. Om jag har fel och bemf6ts med sakliga kommentarer kanske jag e4ndrar mig, men om jag e4ndrar mig eller inte spelar ingen roll ff6r det e4r e4nde5 inte min sak att df6ma.Du verkar vilja anklaga mig ff6r att gradera hur kristen man e4r beroende pe5 hur mycket man talar om Jesus Jag skriver inte detta ne5gonstans i mitt blgingole4gg och att dra likhetstecken mellan prat om Jesus och hur kristen man e4r Ja de5 skulle ju till exempel Thomas Di Leva vara mer kristen e4n de flesta i ve5ra ff6rsamlingar och hans andlighet ste4mmer se5vitt jag kan se inte in pe5 ne5gon definition av kristen tro.Att sedan ”ge sig pe5” de som f6ppet talar om sin tro Varff6r skulle man inte fe5 gf6ra det? c4r all tro och prat om tro av godo? Birro, Di Leva och John Travolta e4r tre exempel pe5 personer som alla har relativt stort utrymme i ve5ra stora media, men jag anser inte att den andlighet de ste5r ff6r nf6dve4ndigtvis e4r kristen, fre4mjar kristendomen eller ens alla ge5nger sund, bara ff6r att det talas om andlighet i media. Jag menar att Sverige e4r vidf6ppet ff6r andlighet av olika former, vi e4r inte alls se5 sekulariserade som me5nga vill tro, utan suger i oss alla former av andlighet som svampar. Som kristen tror jag att den enda andlighet vi behf6ver finns hos Jesus och propagerar ff6r den.Om jag inte har re4tt att propagera ff6r Jesus, vad e4r det de5 ff6r yttrandefrihet, vidsynthet och f6ppenhet? (I motsats till min pe5ste5dda tre5ngsynthet de5 alltse5)En annan sak som du skrev och som jag undrar f6ver var ”Bra Lennart, he5ll dig till Jesus med all re4tt men df6m inte me4nniskor som inte ne5tt din nive5.”Jag skriver i mitt blgingole4gg ff6r det mesta (har inte dubbelkollat se5 jag tf6rs inte skriva alltid) i vi-form. Jag menar att VI ALLA behf6ver bot och be4ttring.Jag menar att VI ALLA behf6ver ske4mmas ff6r att vi inte talar mer om Jesus, inte bara du David. I begreppet ”VI ALLA” inre4knas ockse5 ff6rhoppningsvis jag.Jag e4r en syndare och har inte re4tt att df6ma andra, hur mycket syndare de e4n e4r, men jag kan inte heller se4ga att bara ff6r att jag sje4lv e4r syndare se5 e4r synden OK och behf6ver inte ff6re4ndras.Du tar upp tve5 saker som jag ge4rna vill bemf6ta, men kanske inte ge5 in i detalj pe5 he4r i kommentarerna. Kanske blir det fler blgingole4gg om just detta, annars fe5r vi ta det i mellanrummet pe5 THS.Ne4r det ge4ller Judarnas ff6rbund med Jahve se5 sle5r du huvudet pe5 spiken med din kommentar. Det e4r en del av ke4rnan i min fre5ga som du tar upp he4r. Behf6ver judarna bli fre4lsta? Behf6ver judarna Jesus? Om inte, varff6r kan vi inte alla bli judar iste4llet de5? Vad har i se5dana fall Jesus och hans df6d pe5 korset ff6r betydelse?Jag tror pe5 bibeln i detta avseende och har kommit fram till min slutsats, men e4r nyfiken pe5 andras.Ne4r det ge4ller min syn pe5 romersk katolska kyrkan se5 kan jag i korthet se4ga att jag e4r kritisk till me5nga av de le4ror som finns df6r och att jag ifre5gase4tter de le4ror man ff6rve4ntas acceptera om man vill bli medlem, eller ens samarbeta med dem.I katolska kyrkan finns det le4ror som inte bara e4r obibliska, utan rent av anti-bibliska och det menar jag e4r ett problem, se4rskilt som en presumtiv medlem behf6ver underkasta sig annat e4n bara Jesus. Sje4lv e4r jag tex inte ve4lkommen de5 jag tror att vi blir fre4lsta av ne5den allena. En se5dan e5sikt som min leder till exkommunikation How's that for ”tre5ngsynt”?

Skrivet 01 Aug 2012, 05:30 av Reinaldo
 

Vår tanke & Idé

Med Allacentrum.se hittar du allt du vill veta om svenska köpcentrum och gallerior. Vi har lagt in 80 centrum och 1872 butiker. och för varje dag som går blir sajten större och bättre.

Har vi missat nått? Tipsa här »
Blogg | Kontakt | Feedback | Nya kommentarer | Öppettider | Cloud | Krogar i Stockholm | Billiga leksaker | Alla banker | Sitemap butiker